PROJEKT

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

Firma Usługi Wielobranżowe KABA otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Dotacje na kapitał obrotowy.

Tytuł projektu: Projekt w ramach działania 3.4

Dotacja na kapitał obrotowy y w ramach SL2014 z dnia 03-09-2020 r. POIR.03.04.00-240280/20

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi
u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.